زایمان زودرس

طول مدت بارداری به طور طبیعی حدود 40 هفته است و زایمان در 39-41 هفتگی را" زایمان ترم" می گویند. در حدود 55% از زایمان ها در این محدوده قرار می گیرد. اما نوزادانی که قبل از 37 هفته کامل بارداری به دنیا می آیند در معرض اختلالات متعدد جسمی و روانی و یا حتی مرگ به علت عدم تکامل ساختاری و یا عملکردی سیستم های بدن قرار دارند و زایمان دراین مرحله از حاملگی را "زایمان زودرس" می گویند.

 اگر زایمان قبل از 33 هفته کامل بارداری باشد احتمال عوارض نوزادی خیلی بیشتر است و به آن "زایمان پیش ازموعد زودهنگام" می گویند و 34-36 هفته را "زایمان پیش از موعد دیرهنگام" می گویند. 75% زایمانهای زودرس در 34-36 هفته و 9% در 32-34 هفته و 3% در 24-32 هفته اتفاق می افتد.

اگرچه مرگ ومیر نوزادان نارس در دهه های اخیر خیلی کاهش یافته ولی علیرغم صرف هزینه های هنگفت همچنان بیشتر ازنوزادان ترم است. از سویی برای کنترل و مراقبت این نوزادان در سراسر دوران رشد و حتی در بزرگسالی با توجه به عوارض موجود بار اقتصادی متنابهی بر جامعه تحمیل می شود. هزینه سالانه تولد زودرس در آمریکا در سال 2006 ، 26 میلیون دلار برآورد شد. با وجود این در نوزادان خیلی کم وزن و نارس ممکن است نقایص مادام العمر هوشی، شنوایی یا بینایی باقی بماند. به همین دلیل این که حد آستانه رسیدگی و احیاء این نوزادان چه سنی باشد مورد بحث است. در حال حاضر مرز 26 هفته و یا وزن 750 گرم مورد توافق است .

 

توضیحات بیشتر »

اهداف کاربردی

1.       ارزیابی خدمات درمانی ارائه شده به نوزادان با زایمان زودرس

2.       ارزیابی خدمات پیشگیرانه و بهداشتب ارائه شده به نوزادان با زایمان زودرس

3.       ...

 

بیشتر بدانیم »

اهداف پژوهشی

 

1.       تعیین بروز زایمان زودرس و بررسی روند تغییرات این پیامد

2.       ارزیابی بقای نوزادان با زایمان زودرس

3.       ...

 

بیشتر بدانیم »